PRIMARIA CORBI ARGES

COMUNA CORBI JUDETUL ARGES

ANUNTURI DE ACHIZITIE

JUDETUL ARGES
PRIMARIA COMUNEI CORBI

 


                                     A N U N T

 

 

             Comuna Corbi, judetul Arges, scoate la licitatie publica in vederea vanzarii, unele loturi de teren ce apartin domeniului privat al localitatii, situate in intravilan si extravilan. Licitatia va avea loc in termen de 15 zile de la data publicarii prezentei, in fiecare zi de luni a sapatamanii, pana la epuizarea loturilor de teren ofertate.
                Potentialii cumparatori pot depune oferte in fiecare zi lucratore, intre orele 8,00 si 16,00, la sediul Primariei comunei Corbi, din comuna Corbi, sat Corbi, str. Voicu Corvin, nr. 235, judetul Arges.

             Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul primariei, la tel./fax 0248580005 si prin e-mail : primariacorbi@yahoo.com

 


Conducerea,